Delektor Tech ApS

Producerer, sælger og opsætter stråleafskærmende materialer med bly

Delektor Tech ApS yder faglig rådgivning om strålebeskyttelse, forhandler bly, byggematerialer med bly og blyglas.

Strålebeskyttende glasparti på Gentofte Hospital

CMS strålebeskyttende hlavvæg

Nordsjællands Hospital Hillerød ny mammografi

I samarbejde med vores svenske kollega Visitek AB producerer vi strålebeskyttende døre, vinduer og diverse plader med ilagt bly. Delektor Tech ApS producerer og sælger Create Medical Systems (CMS), der er et revolutionerende modulopbygget stråleafskærmnings-system, som er fleksibelt, flytbart og kan anvendes med store økonomiske fordele. Stråleafskærmnings-systemet er et spændende produkt til blyafskærmning af røntgenrum og til rum med radioaktiv stråling. Systemerne omfatter væg/ loft- og gulvelementer samt fritstående vægge og skydevægge.

En af de helt store fordele ved anvendelse af Create stråleafskærmnings-system er den meget korte opsætningstid og dermed korte nedlukningstid til fordel for patienter og personale. Create stråleafskærmnings-systemer er udformet i henhold til Sundhedsstyrelsens (SIS) forskrifter.

Create stråleafskærmning systemer opfylder kravene til garanterede afskærmningstolerancer. Dette kan sikres gennem løbende strålingskontrol af produkterne, samt eventuelt ved kontrolmålinger af det færdigopsatte stråleafskærmning system.

Kontrolmålingerne kan danne grundlag for en strålingsrapport til brug for den endelige SIS godkendelse. Kontrolmålingerne kan udføres af den til klinikken tilknyttede strålefysiker eller en af os udpeget.

Create stråleafskærmning kan nedtages, flyttes og genopsættes igen og igen efter behov. Et hvilken som helst lokale kan omdannes til røntgenrum.

Vi står gerne til rådighed med rådgivning, projektering og montage af stråleafskærmende foranstaltninger i samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere.

Eksisterende inventar og tilbehør kan opsættes på Create stråleafskærmning systemer efter opgave.