Fibergips VSP og andre plader med bly

Bly i op til 7mm tykkelse lamineres på Fermacell-fibergips, spån-, cementspån- eller krydsfinérplader

Pladerne opsættes som strålebeskyttende blybeklædning på stålregel (eller træramme) af vægge indenfor sundhedsvæsenet eller industrien (kan også opsættes som supplerende strålebeskyttelse på eksisterende vægge – inklusive sten og beton).

Blyet lamineres på Fibergips VSP (VarioShieldPlus), krydsfiner, spånplade eller cementspånplade, – normalt til opsætning som gipsvægge ved nybyggeri. Pladerne kan også limes på eksisterende væg, – herunder sten og beton vægge. Til sikring af overlap af bly mellem pladerne limes en 40-50mm blystrimmel på reglen. Vi anbefaler at overlap udføres som på billederne nedenfor. Standardstørrelsen for Fibergips VSP er 1300x600mm på 12,5mm tyk retkantet Fibergips med 0,5mm, 1mm og 2mm bly. Fibergips VSP kan leveres i længder på mellem 1200mm til 3000mm i bredden 600mm.

Bredden på krydsfiner, spånplade eller cementspånplade er standard 450mm. Højden kan tilpasses til opgaven. Normal længde er maks. 2440mm for krydsfinér (2500mm for blyet) og 2500mm for spånplader og cementspånplade. Ved anvendelse af bly tykkere end 2mm er bredden 400mm af hensyn til vægten. Ved ekstreme højder eller anvendelse af meget tykt blylag deles pladerne også i højden.

Pladerne udføres lamineret med bly i tykkelser fra 0,5-3mm. Flere plader kan sættes uden på hinanden ved krav om større tykkelser.

Af hensyn pris, monteringstid og til sikring af overlap mellem installationer med mere end 5mm tykt bly, kan det være praktisk at anvende bly produceret i en speciel prismeprofil (se dette).

Blyplader til enkelt stålregel

Spånplade med bly på enkel stålregel i gipsvæg

Blyplader på enkelt stålregel

Forstørret – bly på stålregel til sikring af overlap

Blyplader på dobbelt stålregel
Spånplade med bly på dobbelt stålregel.

Plader med bly er ikke lagervare, og der skal normalt påregnes 2-3 uger for Fibergips VSP og 3-5 ugers leveringstid for andre plader med bly- plus ekstra dage ved ferie, jul og helligdage..

Kontakt os for en dialog om deres specifikke behov, – materialevalg, opsætning, lim, mv.

Prisen på bly er baseret på den daglige notering (LME) på verdensmarkedet, men afhænger også af hvor stor en mængde, der ønskes aftaget.

Noteringen vil ikke være den vejledende pris, idet forarbejdning, opskæring, transport, mv. skal tillægges.