CMS blyvægge – ombygning

Benyttes ved ombygninger af eksisterende lokaler til røntgenrum

Ombygning til knoglescannerrum

Sygehus Sønderjylland, Tønder

Beklædning af vægge og skydevæg med CMS

Create Medical System er meget velegnet til etablering af røntgenrum i eksisterende bygninger eller rum, hvor væggens tykkelse eller materialer ikke er tilstrækkelige til at dæmpe strålerne fra den påtænkte strålekilde – f.eks. røntgenapparat eller CT scanner.

Opsættes ofte uden på eksisterende gipsvægge eller som supplerende stråleafskærmning af tyndere stenvægge.

Create Medical System kan også opsættes under loft, hvor etageadskillelse er udført i træ og puds.

Oplysninger om behov for tykkelsen på bly kan normalt fås hos leverandør af røntgenudstyr eller hos klinikkens tilknyttede strålefysiker. Vi kan selvfølgelig også være behjælpelig med dette.

Randers CT ombygning

Regionshospitalet Randers OP3175 ombygning til CT-scannerrum