Create Medical System

CMS - Fleksibel og sikker stråleafskærmning til røntgenrum med bly

Create Medical System (CMS) er udviklet i Danmark og har været på markedet i mere end 15 år.

Randers CT ombygning

Randers ombygning til CT scannerrum

Hillerød Mammografi nybygning

Nybygning af Mammografi klinik

Hillerød Slagdøre_0111 (1024x680)

Hillerød Mammografi nybygning

Kalundborg CMS Halvvæg

Strålebeskyttende væg i røntgenrum

Gentofte Sygehus Skærmvæg 009

Fritstående væg med blyglas

Knoglescannerrum med skydevægge

CMS Skydevæg hos tandlæge

CMS Skydevæg ved knoglescanner

Systemet består af en række specialudviklede aluminiums-profiler, der opsættes sammen med plader indeholdende bly (kompaktlaminat), der er lamineret med Formica yderst på begge sider samt et lag MDF mellem bly og Formica. Create Medical System er særligt velegnet til følgende formål:

Blyvægge – ombygning af eksisterende lokaler, der nu skal strålebeskyttes
> Blyvægge – opsætning i nybygninger for eksempel som indervæg
> Skærmvægge og fritstående blyvægge
> Skydevægge med bly

Se desuden vores fritstående røntgenrum, der kun måler ca. 2x2m.

Hvis afdelingen flytter, kan systemet nedtages og opsættes et nyt sted.

Stråleafskærmende blydøre og vinduer med strålebeskyttende blyglas (SCHOTT RD50® og RD30) kan sættes op sammen med systemet.

Systemet produceres og sælges af Delektor Tech ApS eller kan formidles af Röhr+Stolberg GmbH, Tyskland.

Hent information om CMS eller faglige artikler. De vigtigste elementer i systemet er nogle forskellige aluminiumsprofiler og kompakt-laminatplader.

Kompaktlaminat med bly

Hjørneprofil med klemliste og kompaktlaminat – det hele ilagt bly (rødt)

Aluminiumsprofiler

Ligeprofil med klemliste og kompaktlaminat med ilagt bly (rødt)