Døre & vinduer

Blydøre og strålebeskyttende vinduer med bly

Strålebeskyttende døre og vinduer
Strålebeskyttende døre og vinduer benyttes indenfor tekniske og medicinske stråleanlæg, hvor røntgenapparater eller anden radioaktiv kilde forekommer. Dørene fremstilles i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger.

Gentofte Intensivafdeling

Vinduesfag mellem overvågning og intensiv sengestue

Strålebeskyttende blydøre i mammografi klinik

Strålebeskyttende forsatsvinduer i tandlægeklinik

Dørene udføres som almindelige døre, dobbeltdøre og skydedøre.  Dørblad udføres i træ, stål eller glasfiber. Vinduer udføres som indendørs vinduesfag i Create Medical System, mellem operatørrum og terapirum eller som forsatsvinduer. Karme udføres i træ eller stål.

Projektering af døre

Størrelsen af døren med dørblad og karm i træ begrænses af hængslerne. Den øvre grænse ved anvendelse af 2mm bly regnes med en bredde på 12M (dørblad 1130mm). Tungere dørblade bør udføres i stål. Dette gælder for almindelige døre, – dobbeltdøre og skydedøre kan udføres i større bredde.

Trædørblade og trækarme kan leveres grundede, men leveres oftest færdigmalede eller (kun for dørblade) monteret med Perstorp Laminat (Formica, se farveskema). Ståldøre og -karme leveres rustbeskyttede og oftest færdigmalede. Stålkarme kan leveres efter kundens anvisning (tegninger). Der er indlagt bly i alle karme, således at et passende overlap med bly i dørblad opnås.

Dørene kan desuden leveres med automatik og alle slags fittings, såsom håndtag, panikgreb, sparkplader, kantlister, ellås, mv.