CMS Skydevægge

Benyttes hvor en fast blyvæg, en blydør eller vindue med blyglas ikke er praktisk muligt

Create Medical System er ideelt til opsætning hvor der reelt ikke er plads til en fast væg eller halvvæg, og hvor væggen kan skydes til side.

Kan også anvendes, hvor det ikke er praktisk muligt eller økonomisk forsvarligt at opsætte en strålebeskyttende dør og/eller forsatsvindue.

Skydevæg i tandklinik på Tornhøj Skolen, Aalborg Kommunale Tandpleje

Skydevæg i tandklinik på Tornhøj Skolen, Aalborg Kommunale Tandpleje

Skydevæg i tandklinik på Tornhøj Skolen

Skydevæg ved knoglescanner

Skydevæg ved knoglescanner