Bly

I ruller, i special-profiler og lamineret på plader til vægge, gulve eller lofter

Lead_rolls_26

Bly i ruller (tykkelse 0,5-2mm)

Self-adhesive_leadfoil_11

Coated selvklæbende bly

Prisme (tykkelse 8-60mm)

Bly i PE eller PVC måtter

Bly i “bly-uld”

Bly i granulat

Bly til røromslutninger

Mobil skærm med bly (prisme)

Vi sælger bly i ruller (almindeligt eller coated med selvklæber – X-ready/T090), hvis De selv ønsker at opsætte blyet direkte på plader, vægge, gulve eller lofter. Vi sælger også bly limet på plader (fibergips, krydsfinér, Spånplade eller cementspånplade) til opsætning sammen med for eksempel gipsvægge.

Ved behov for stråleafskærmning af større energier (fra 8mm bly og opefter) forhandler vi bly i særlige prisme eller Chevron profiler, samt specialprofiler til andre behov, hvor det er vanskeligt at placere bly i ruller eller til røromslutninger. Har De brug for bly i andre udformninger, kan vi også være behjælpelig med det.

Bly sælges mest i ruller eller på plader, og prisen er baseret på den daglige notering på verdensmarkedet, men afhænger også af hvor stor en mængde, der ønskes aftaget. Vær opmærksom på, at der findes bly i ruller på markedet, der ikke er valset og ikke opfylder den EN 12588 standard (kvalitet), som vi leverer, og dermed ofte sælges til en billigere kilopris. En dårligere kvalitet kan blandt andet give sig til udtryk i en uensartet tykkelse, og somme tider endda under den nominelle tykkelse.

Noteringen vil ikke være den vejledende pris, idet forarbejdning, opskæring, transport, mv. skal tillægges.

Det er desværre en gængs opfattelse, at det ikke er tilladt at anvende bly mere. Det er ikke korrekt, og citat fra Miljøstyrelsens fakta-ark om bly siger da også: “Andre produkter er ikke omfattet af forbud mod metallisk bly. Den danske blybekendtgørelse forbyder derfor ikke brugen af bly i røntgenrum.”

Kontakt os for en dialog om deres specifikke behov.

Der er i praksis ikke noget bedre alternativ til bly, når man er over en vis tykkelse (fra 1mm op opefter). Der er heller ikke noget vanskeligt i at anvende det, men man skal selvfølgelig følge de givne forholdsregler ved bearbejdning. Se download: Sundhedsstyrelsen & Arbejdstilsynet.

For at minimere bearbejdning på installationsstedet er det en god idé at anvende materialer, der er klar eller næsten klar til installation, og således kun kræver minimum af tilpasning på stedet.

Andre fakta om bly:

– Mere end 95% af det bly, som vi sælger, er fra genbrug.

– Ved 2mm blyækvivalent og 150kV røntgenanlæg strålebeskytter 2mm bly ligeså godt som 4-6 gipsplader med bariumsulfat. Det er dermed væsentlig billigere og fylder meget mindre.

– Indbygget i vægge eller i Create Medical System udgør bly ingen sundhedsfarer eller miljøpåvirkning. Vi deltager gerne ved nedtagning og sikrer at nedtaget bly sendes til genbrug.